Een introductie tot auto importeren

Als je met een voertuig op de Nederlandse wegen wilt rijden dan is het in de meeste gevallen verplicht om met een Nederlands kenteken te rijden. Als je een auto hebt met een buitenlands kenteken en je wilt deze omzetten naar een Nederlands kenteken dan dient te auto te worden ingevoerd. De procedure voor het invoeren van de auto is afhankelijk van een aantal aspecten, waaronder het land van waaruit de auto wordt ingevoerd.

Er wordt voor het importeren van de auto onderscheid gemaakt tussen voertuigen die afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) en voertuigen die komen uit landen van daarbuiten. De eerste categorie kan bij de Dienst Wegenverkeer (RDW) een Nederlands kenteken aanvragen en een afspraak maken bij ieder willekeurig keurstation in Nederland om de auto te laten keuren en de aanvraag van een Nederlands kenteken te doen. De auto mag dan tijdelijk al op de Nederlandse wegen rijden. De RDW kijkt bij deze keuring niet naar de technische staat van de auto, maar mocht deze zo slecht zijn dat de auto een gevaar op de weg vormt, dan kan ze wel besluiten het kentekenbewijs meteen ongeldig te verklaren.

Een auto uit de laatste categorie, dus van buiten de EU en EVA, moet van te voren een Nederlands kenteken aanvragen en dient door een speciaal testcentrum van de RDW (technisch) te worden gekeurd. Dit centrum zit in Lelystad en is de enige plek waar deze speciale testen kunnen worden uitgevoerd om te kijken of de auto geschikt is voor het Nederlandse wegennet. Aan deze speciale keuring zitten ook hogere kosten verbonden.

Auto Export

Het is belangrijk om je goed te informeren over het invoeren van je auto, want er zijn ook nog een aantal uitzonderingen en speciale eisen die kunnen worden gesteld aan de import van je auto. Zo kan je bijvoorbeeld als je verhuist van het buitenland naar Nederland je auto als ‘verhuisgoed’ meenemen en dan mag je een bepaalde tijd met je buitenlandse kenteken blijven rondrijden. Uiteindelijk is het wel noodzakelijk om een Nederlands kenteken aan te vragen. Zo zijn er ook aanvullende regels en richtlijnen voor oldtimers, auto’s ouder dan 30 jaar, en auto’s die uit een land komen waar links wordt gereden.  Er is gelukkig veel informatie te vinden op internet zodat je goed weet waar je aan toe bent en wat er van je verwacht wordt.